Retour au catalogue

Dunlop

CRYBABY Original Wah Wah

129.00 CHF
(Prix net)
En stock
Modèle CGB-95
Type Wah Wah

Original CRYBABY
Pedal Wah Wah

Dunlop CRYBABY Original Wah Wah